За нас

Oсновополагащи членове на това дружество са фирми работещи продължително в областта на повърхностни оформяния и чистене на отпадъчни води.

По настояще сме способни да Ви предложим, проектираме (включително строеж), изработим и впоследствие и сервизна поддръжка на каквито и да било технологии за чистене на отпадъчни води. За тези дейности разполагаме с 40 специалисти, които са компетентни в областта на проектиране, химическо инженерство, конструкции от пластмаси, управление на химически реакции и технологични процеси с помоща на компютър, мембранени сепарационни процеси, галванични цехове, боядисващи цехове, линии премахващи мазнотии и подобни.

Предлаганите от нас устройства се характеризират с high-tech методи и някои наши решения са защитени с патентни права. В някои области нашата фирма сътрудничи със задгранични партньори при доставката на технологии и технологични единици ( напр. мембранени сепарации – Rhodia, измерване и регулиране - Lapel, обработка на пластмаси – Simona ).

През 2004 г. дружеството закупи от одиторската фирма BVQI ISO 9001:2001 в облати на проектирането и изпълнението на технологично оборудване за повърхностна обработка на метали.

 

За конкретни технически решения предлагаме също сътрудничество в тези области :

1. Биологични пречиствателни станции на отпадъчни води с ориентация за помийни води и някои промишлени води.
2. Химически съоръжения за чистене предназначени за обработка на промишлени отпадъчни води, изработвани в различни варианти, според капацитета на източника на отпадъчни води и техния състав.
3. Тези видове растения ще обработва всички отпадни води или отпадни води и промишлени (стъкло работи, хартия, керамика, хранително-вкусовата промишленост, машини за производство, първично производство, бои, горещо цинк и т.н.)
4. За област на водното стопанство са обучавани работници за лаборатории, обслужване на станции за чистене и хидробиологични лаборатории, включително доставка на съоръжения.
5. От промишлената област фирмата се занимава с производство на галванични линии за повърхности оформяния, жарови цехове за поцинковане, цехове за фосфатиране и боядисване, включително доставка на химикали, производство на машини и линии за премахване на мазнотии, включително регенериращи и ликвидационни ултрафилтрационни единици. Към тези машини предоставяме и технологичен сервиз на баните.
6. Във връзка с изграждането на промишлини обекти предлагаме, проектираме и доставяме въздухотехника, включително абсорбери и климатични комплекти за гражданска обзаведеност (квартали, хотели) .

7. Електроника дивизия е разширена след 10 години успешен опит в измерване и контрол на химическите процеси.
8. Дивизия екологични строежи – отдел екологични строежи е способен да предложи, проектира и реализира и нестандартни технологични решения, касаещи екологични проблеми свързани с ликвидацията на стари екологични бремена, ликвидация на производства, включително специални разрушаващи дейности и последваща деконтаминация на подземни води.

  • доставка на ключ, включително строеж
  • проекти
  • реализация на подлез под река
  • реализация на строежа
  • осигуряване на работа и сервиз на реализираните технологии.

9. Дивизия специални биологични станции за чистене – Фирмата развива, произвежда и монтира системи на МБР технологии за ликвидация на по-високи стойности на биологично замърсяване на отпадъчни води.

  • доставка на ключ, включително строеж
  • проекти
  • реализация на строежа
  • осигуряване на работа и сервиз на реализираните технологии.

10. Дивизия мобилни обезсоляващи единици на морска вода – фирмата развива, произвежда и монтира системи на реверсни осмотични единици за производство на питейна вода от морска вода.

Podnikatelská 565
(Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
tel.: 281 861 611
fax: 281 861 611
email:wpe(при)wpe.cz