W.P.E. a.s. ( Water Purification Engineering )

Oсновополагащи членове на това дружество са фирми работещи продължително в областта на повърхностни оформяния и чистене на отпадъчни води.

По настояще сме способни да Ви предложим, проектираме (включително строеж), изработим и впоследствие и сервизна поддръжка на каквито и да било технологии за чистене на отпадъчни води. За тези дейности разполагаме с 40 специалисти, които са компетентни в областта на проектиране, химическо инженерство, конструкции от пластмаси, управление на химически реакции и технологични процеси с помоща на компютър, мембранени сепарационни процеси, галванични цехове, боядисващи цехове, линии премахващи мазнотии и подобни.

Podnikatelská 565
(Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
tel.: 281 861 611
fax: 281 861 611
email:wpe(при)wpe.cz